12 apr 2018

Branninstruks for bygget vårt

Vær forberedt ved en eventuell nødsituasjon!

Ved brannalarm

  • Sørg for at alle blir varslet
  • Lukk dører og vinduer
  • Gå raskt ut av bygningen
  • Bruk ikke heis
  • Gå til felles møteplass ved søppelskuret

 

Ved brann

  • Sjekk om ytterdøren din er varm. Hvis varm, bruk alternativ fluktrute – feks branntau!
  • Varsle personer i fare ved å rope “Brann! Brann!”
  • Hjelp hverandre ut til felles møteplass ved søppelskuret
  • Varsle brannvesenet på nødnummer 110
  • Si i fra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne

 

 

Merk: Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, bruk alternativ rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten. Gjør deg til kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

 

 

Redde, varsle, slokke

Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. “Redde, varsle, slokke” er en nyttig huskeregel:

 

 

1. REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet

2. VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110

3. SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare

 

 

HUSK!

 

Nødnummer til brannvesenet:                            110

Oppgi korrekt adresse til brannvesenet:           Colletts gt 54

Felles møteplass ved evakuering:                      Søppelskuret