Brannvern: slokkeøvelse 11. oktober 2017

Tusen takk for godt oppmøte og engasjement under brannslokkningsøvelsen den 11. oktober! Styret benyttet samtidig anledningen til å få byttet ut gamle pulverapparater og delte ut røykvarslere til de som trengte.
Takk også til vår samarbeidspartner NOHA ved Martin og Fredrik!
Her er et par bilder fra øvelsen.

Foto cred: Henning Stranden

;