Endret: 14 jun 2020     Opprettet: 2 nov 2016

Kontaktpersoner og ansvarsområder

Styret har fordelt noen ansvarsområder mellom seg for å gjøre det enklere å vite hvem man skal kontakte.

Lars-Even Eilertsen  
Styreleder
Tlf: +47 47 30 00 72 
OBOS, økonomi, lån, daglig drift, vedlikeholdsplan, reklamasjonsarbeider

Esther Amb Pettersen
Styremedlem 
  
Tlf: +47 94 15 24 03   
Webside/informasjon, økonomi, HMS, nøkler, uteområde

Line Riise Jensen
Styremedlem 
Tlf: +47 90 61 48 68
Parkering, beboerinformasjon, postkasseskilt

Gaute Elsbak
Varamedlem
 
Tlf: +47 90 82 89 01    
Vaktmesteroppfølging, heis

Finn Olav Brækken
Varamedlem
 
Tlf: +47 90 76 32 71
Forsikringer, ventilasjon, vasking fellesarealer

Kontakt styret via e-post