Endret: 10 mai 2021     Opprettet: 2 nov 2016

Kontaktpersoner og ansvarsområder

Styret har fordelt noen ansvarsområder mellom seg for å gjøre det enklere å vite hvem man skal kontakte.

Lars-Even Eilertsen  
Styreleder
Tlf: +47 47 30 00 72 
OBOS, økonomi, lån, daglig drift, vedlikeholdsplan, nøkler

Line Riise Jensen
Styremedlem 
Tlf: +47 90 61 48 68
Parkering, Webside/informasjon, postkasseskilt, økonomi

Gaute Elsbak
Varamedlem
 
Tlf: +47 90 82 89 01    
Vaktmesteroppfølging, heis

Finn Olav Brækken
Varamedlem
 (går ut av styret mai 2021)
Tlf: +47 90 76 32 71
Forsikringer, ventilasjon, vasking fellesarealer, HMS

Ronny Kvammen og Elisabet Haveraaen (begge valgt inn i styret mai 2021)

Kontakt styret via e-post