12 apr 2018

Oppgradering av hagen vår i april og mai 2018!

Oppgraderingen starter i uke 16, estimert ferdig i uke 19

I neste uke (uke 16) starter arbeidet med oppgradering av hagen vår! Dette er noe vi i styret har jobbet med en god stund, og også budsjettert for.

Hva skal gjøres:

 • Anlegge ny plen på sørsiden av gården, som sørger for en mer «naturlig» avslutning/overgang mellom plen og parkeringsplass.
 • Montere ny netting i gjerdet mot sør (der denne er ødelagt)
 • Fjerne nedgrodde kantstein i hagen mot aldershjemmet (der det er mulig)
 • Plante ny villvin langs gjerdet i sør og hele veien rundt til hovedinngangen (avsluttes ved lufteanlegget)
 • Forhøyning av gjerdet mot varemottaket for aldershjemmet, slik av villvinen kan klatre og skape en grønn «vegg»
 • Fjerne betongpottene utenfor hovedinngangen og vurdere å erstatte med f.eks. smijernbenker
 • Rive eksisterende murer ved hovedinngangen, og grave ut til montering av nye murer (viktig vedlikehold, da eksisterende murer er i ferd med å rase)
 • Rydde opp og fjerne vegetasjon i skråning på begge sider av hovedinngangen. Legge ny pukk/elvestein langs veggen
 • Plante ny prydhekk langs begge sider av hovedinngangen
 • Plante 2 stk. rododendron på nordsiden av bygningen
 • Fjerne p-plass 29 og 30, og sette opp nytt gjerde med port
 • Etablere ny p-plass i det sør-østlige hjørnet

I anleggsperioden, så vil vi anmode om at beboere ikke benytter hagen. Vær også oppmerksom på at det vil være litt ekstra skittent rundt bygget i denne perioden.

Vi håper oppgraderingen blir til stor glede for alle!