6 nov 2020

Oppsigelse av kollektiv avtale med Telia (tidligere Get)

Borettslaget går bort fra en kollektiv kabel-tv avtale med Telia (Get) slik at hver beboer kan velge individuell løsning.

Mange har fått melding fra Telia (Get) om oppsigelse av kollektiv avtale for kabel-tv, med opphør 01.01.2021. Styret skulle ha informert beboerne om dette før melding ble sendt direkte fra Telia, og beklager det. Mange benytter seg i dag av nettbaserte løsninger. Vi opplevde liten fleksibilitet fra Telia for å tilpasse den eksisterende avtalen, og valgte derfor å si opp kollektiv avtale. Den enkelte beboer står fritt til å sette opp løsning tilpasset individuelle behov, og vår fiberleverandør Lynet Internett samarbeider bl.a. med Riks-TV. Se infoskriv her: /?nid=35315 

Fra og med 01.01.2021 vil ikke lenger beboerne belastes det månedlige beløpet for kabel-tv over fellesutgiftene. Kort tid etter denne datoen vil også alle motta en ferdig frankert og adressert returslipp for retur av utstyr (dekodere el.l.) som må returneres til Telia.