23 nov 2016

Brannvern

Vi i borettslaget oppfordrer våre beboere til å sette seg inn i informasjon rundt brannsikkerhet. Dette for å øke tryggheten til deg selv og dine naboer.

Mye nyttig informasjon er å finne på Oslo Kommunes hjemmeside