Endret: 9 sep 2020     Opprettet: 2 nov 2016

Parkering

Retningslinjer for leie av parkeringsplass CG54

Colletts Gate 54 BRL benytter følgende firma for kontroll av parkeringsplassen:

P-Service AS

Jerikoveien 26
Postboks 17 Furuset
1067 OSLO

Telefon/vakttelefon

41 25 53 84

E-post

post@pservice.no

Internett

http://www.pservice.no

Regler for parkering

– Leie kr 500,- pr. mnd (intern) / kr 1350 pr. mnd (ekstern)

– Eierskiftegebyr kr 731,-

– Parkeringsplass følger ikke leiligheten hvis venteliste

– Beboerne har prioritet foran eksterne leietakere

– Fremleie av parkeringsplasser er ikke tillatt

– Det er mulig å leie maks 2 plasser pr. leilighet

– Ved ledige plasser kan plass nr. 2 leies til «markedspris» (p.t. 1350)

– Ved ledige plasser har plass nr. 2 har prioritet foran ekstern leietaker

– Plass nr. 2 må vike for andre beboere

– Det er en måneds gjensidig oppsigelse (fra 01.mm)

Ta kontakt med styret for spørsmål om leie av parkeringsplass.